Homepage

                                Het Amsterdamsche veer
Zicht op Schiedam

Spittend in de genealogische gegevens van je voorouders kom je soms stukjes informatie tegen, die een beeld geven van hoe mensen in een bepaalde tijd leefden. Of het nodigt uit om je te verdiepen in de historie om helder te krijgen hoe een en ander ook alweer zat. Niet alleen geboorte- en overlijdensdata, maar vooral persoonlijke verhalen zorgen daarbij dat je je meer met je verre familie verbonden voelt. Die data en informatie van de burgerlijke stand vormen vaak wel het aanknopingspunt om verder op zoek te gaan.

Neem nu bijvoorbeeld het leven van Hendrik Barnouw (1776-1841), een verre voorouder van mijn eega en afkomstig uit Schiedam. In de overlijdensakte van Hendrik d.d. 4-2-1841 staat dat hij besteller was van het Amsterdamsche veer. Dan wil je natuurlijk weten wat dat inhield. Helemaal precies lukt dat niet, maar er kan wel een indruk worden verkregen.

Het Amsterdamsche veer zorgde voor de verbinding tussen onder meer Schiedam en Amsterdam.
In de tijd van Hendrik waren de wegen veelal onverhard en moeilijk begaanbaar, zeker ook in het waterrijke westen van ons land. In de steden was er nog wel sprake van aangelegde straten, maar daarbuiten zakten de rijtuigen en karren tot aan de assen in de modder.
Gelukkig kende Nederland ook vele waterlopen, die als natuurlijke natte infrastructuur ten volle werden gebruikt. Het was dan ook logisch dat het vervoer van mensen en goederen over water plaatsvond. Het was een relatief snelle manier, goedkoper, redelijk veilig en daarnaast konden er meer goederen meegenomen worden dan per kar en paard.

De verbinding tussen Schiedam en Amsterdam maakte deel uit van een eeuwenoude route, in de vorm van een beurtvaart. Daarbij werden passagiers, vracht en vee volgens een dienstregeling langs een vast traject vervoerd. Het woord ‘beurt’ duidt in deze context op de geregelde volgorde waarin schippers moesten varen. Zij hadden een monopolie op te vervoeren goederen en passagiers. Tarieven en dienstregeling werden door de betrokken steden vastgesteld.
Tot de bekende schippersfamilies die het Amsterdamsche Veer bedienden, behoorden de gebroeders Zwart. Vanaf hun huis aan van het einde van de Nesse in Waddinxveen voeren zij aanvankelijk met een trekschuit naar hun bestemming.
Wanneer zij in Schiedam arriveerden, kwam Hendrik om de meegebrachte pakjes en brieven in ontvangst te nemen en in de Jeneverstad te gaan bezorgen. Mogelijk dat het veer gevulde flessen van het rijke vocht mee terugnam, om wellicht in Amsterdam af te leveren.

Dat dit geen onbelangrijke taak was, kan worden opgemaakt uit een archiefstuk dat berust in het Gemeentearchief te Schiedam (alleen daar te raadplegen). Dat heeft als titel: ‘Instructie voor den besteller op het Amsterdamsche veer binnen de stad Schiedam, 28 Nov. 1805.’ (Uit: Verzameling Keuren, Gemeentearchief Schiedam 104).
Ook de werkzaamheden van de commissaris over het Amsterdamsche veer heeft Schiedam keurig vastgelegd in een instructie van 6 Maart 1802 (gedrukt, nr. 2840). Volgens artikel 2 van deze instructie zal hij van al hetgeen bij hem wordt aangegeven om naar Amsterdam verzonden te worden, een extract en duidelijk register moeten houden.
Of er ook brieven of pakjes voor de familie Barnouw zelf bij waren, heb ik niet kunnen achterhalen.   

 

Bronnen:

– Gemeentearchief Schiedam en https://www.schiedam.nl

– ‘Het dorp Waddinxveen,’ Tijdschrift Historisch Genootschap, maart 2013

– Wikipedia

– Foto Schiedam: www.holland.com

 

  

 


Met groet,
Joop

                             

 Comments are closed.