Homepage

Wethouder Sanner 

Vanaf het moment dat de uit Zwitserland afkomstige Ursus San(n)er in 1827 van Gorinchem naar het Noord-Brabantse Sleeuwijk verhuisde, bleef de kern van de familie Sanner lange tijd in het Land van Altena wonen. Ik noem deze streek maar zo, hoewel er verschillende opvattingen over de naamgeving bestaan. Het betrokken gebied wordt begrensd door de Biesbosch en de rivieren Merwede, Afgedamde Maas en Bergsche Maas en ligt globaal tussen de plaatsen Gorinchem en Raamsdonksveer.
Van oudsher werd het bestuur hiervan gevormd door ambachtsheerlijkheden, die later samengevoegd werden tot steeds groter wordende eenheden. Per 1 januari 2019 bestaat slechts nog de ene gemeente Altena. Deze indeling is van belang voor de genealogie, want informatie over je familie is vooral te vinden in bevolkingsregisters van gemeenten. 
Sleeuwijk was oorspronkelijk een zelfstandige heerlijkheid. Later werd het samengevoegd met ambacht De Werken, waartoe ook de Kildijk in Nieuwendijk behoorde. Aan deze dijk vestigde mijn vader zich in 1953 en groeide ik op. Een ander stuk van het dorp Nieuwendijk hoorde bij ambacht Almkerk en een derde deel bij Emmikhoven. In 1879 worden deze twee heerlijkheden samengevoegd en in 1950 verenigd in de gemeente Werkendam.
De gemeente De Werken en Sleeuwijk heeft bestaan van 1814 tot 1950. In dat jaar werd het grondgebied van deze gemeente – dat toen 2.111 ha omvatte en 4.218 inwoners telde – eveneens  bij dat van Werkendam gevoegd.

Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat Nieuwendijk in 1973 geheel overging naar Werkendam en Almkerk toen onder Woudrichem ging vallen. 

Een achterkleinkind van Ursus Sanner ging in 1913 wonen in de ‘Vierbannen’, een buurtschap bij het Brabantse kerkdorp Hank. Dat was mijn opa Johan Sanner, die met Knelia van Daalen trouwde. Zij kregen zestien kinderen en toen die op hun beurt trouwden, bleef een groot deel van hen in de buurt wonen.
Een van hen was mijn oom Nico (1932-1999). Hij is in de annalen onder meer bekend als raadslid van het CDA in de gemeente Dussen, de gemeente waartoe Hank sinds 1810 behoorde. En dat gedurende vele jaren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978 behaalde het CDA met lijsttrekker Nico Staal 5 zetels. Vanaf dat moment zit ook Nico Sanner in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen in 1982 behaalde het CDA een meerderheid en claimde daarom een tweede wethouder naast de heer Staal. Dat ging niet zonder slag of stoot en leidde tot een overhaast vertrek van de tot dan toe fungerende wethouder uit de politiek. Ondanks dat er volgens een krantenartikel uit die tijd nogal bedenkingen waren tegen deze gang van zaken, leverde de stemming over de wethouderszetels toch een zetel op voor oom Nico.  Het schijnt dat ze om die twee Nico’s uit elkaar te houden meneer Staal ‘Kootje’ noemden. Wethouder Staal schopte het overigens tot loco-burgemeester en zelfs een jaartje als burgemeester.
Beide Nico’s werkten samen tot 1 januari 1997, toen de gemeente Dussen door de gemeentelijke herindeling in het Land van Heusden en Altena samenging met de gemeente Werkendam.

In de archieven verschillende foto’s uit die periode. Ik koos voor een mooie van de twee betrokken heren uit het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (Fotobureau Dick Sars, Waalwijk).
Op een foto uit het boek ‘De Landen van Heusden en Altena’ staat mijn oom maar net met zijn neus op, maar zijn eega, mijn tante Netty, is duidelijk te herkennen. Zij zijn dan aanwezig bij een werkbezoek van Dries van Agt op het Kasteel-Raadhuis van Dussen.
Ook wel interessant is de foto uit het Streekarchief van 1993. Daarop is wethouder Sanner links te zien tijdens het aanbieden van 12.000 protestbrieven aan gedeputeerde Lambert van Nistelrooij in het provinciehuis in Den Bosch, betreffende de gemeentelijke herindeling van de Biesbosch.

Zo blijft een uitstapje naar je familie-roots voortdurend boeiend.

Bronnen:

– Streekarchief Langstraat Heusden Altena
– Kroniek van een dijkdorp (Nieuwendijk), Jan Biesheuvel, 1996
– De Landen van Heusden en Altena, Tom van der Aalst, Hans Werther e.a. 1986
https://hanviskie.blogspot.nl
www.archiefkringhank.nl

 

Met hartelijke groet,

Joop Sanner

 

 

 

 

 Comments are closed.