Home

Solliciteren

2016 08 HandtasNog één keer kijkt Monique in de spiegel. Keurig, zo moet het kunnen. Aan haar uiterlijk kan het niet lig­gen. Ze moet zich nu wel haasten om op tijd bij het station te zijn.
Eigenlijk maar goed dat de trein vijf minuten vertra­ging heeft – pardon: over vijf minuten binnenkomt – anders had ze hem gemist. Snel inchecken. Voor ze het perron op wil lopen hoort ze dat het inmiddels tien minuten is. Het moet natuurlijk niet te lang gaan duren, anders komt ze te laat voor haar afspraak.
Door de speakers klinkt echter: “Dames en he­ren, de trein naar Arnhem heeft een onbekende vertra­ging.”
Onrust en gemopper bij veel reizigers. Smartphones worden aangesproken. Zal ze ook even bellen? Te laat komen op een sollicita­tiegesprek maakt niet zo’n beste indruk. Maar ze krijgt alleen een ingesprektoon als ze het probeert.
Een half uur later rijdt de trein toch voor. Er nog plaats naast een wat oudere vrouw, die rijkelijk make-up heeft gehanteerd om enkele jaren te camoufleren. Tegenover haar zit bij het raam een man van een jaar of veertig vriendelijk naar buiten te kijken. Op de bank aan de andere kant van het gangpad zitten twee jonge mi­litairen. Die linker jon­gen ziet er wel leuk uit; daar zou ze weleens een be­schuitje mee willen eten.

De trein is nog maar net in beweging als de conducteur binnenkomt. “Goe­demorgen allemaal.”
Eén voor één tonen de passagiers hun plaatsbewijs, waarbij de NS-man zijn best doet voor een beetje variatie: ”In orde mevrouw – dank u wel meneer – prima – oké.”
De rechter soldaat reageert: “Mag ik u iets vragen?”
“Natuurlijk, ga je gang.”
“Waar moet ik zijn als ik wil solliciteren voor con­ducteur?”
Even kijkt de man hem verbaasd aan, dan ant­woordt hij: “Bij ons hoofdkantoor in Utrecht. Of bij de personeelsmanager van een station bij je in de buurt.”
“Heb je er een speciale opleiding voor nodig?” ver­volgt de jongen, alsof hij al voor de personeelsma­nager staat.
“Niet echt. Je moet natuurlijk wel met mensen om kun­nen gaan en accepteren dat je niet altijd om half zes thuis kunt zijn.”
“Dat is in ieder geval beter dan onze werktijden in dienst,” mengt de soldaat van het beschuitje zich in het gesprek. “Wij zijn net een halfjaar in Mali ge­weest. Niet dat ik daar moeite mee heb, maar – op zijn maat wijzend – zijn vriendin vond dat minder leuk.”
“Teken jij nu maar lekker bij, ik ga liever gewoon werk zoeken.”
De conducteur doet een stapje terug om verder te gaan, maar wordt tegengehouden door de vraag: “Ik heb weleens gehoord dat je eerst een opleiding bij de NS moet volgen, is dat zo?”
“Dat klopt. Voordat ik begon, heb ik een cursus van zes maanden gevolgd in Roosendaal.”

Terwijl ze doorpraten, denkt Monique aan haar eigen sollicitatiegesprek. Zou ze nog op tijd komen? Ze heeft gereageerd op een advertentie voor se­cretaresse bij een woningbouwvereniging. Bij een eer­ste selectie is ze met vijf andere kandidates uitge­kozen voor een oriënterend gesprek met de directie­secretaresse. Ze is met nog één ander meisje over­gebleven en vandaag valt na een overleg met de direc­teur de beslissing.
“Veel succes,” hoort ze de conducteur nog zeggen, voordat hij door loopt.

Inmiddels zijn ze Arnhem genaderd. “Wilt u misschien zo vriendelijk zijn om mijn koffer uit het bagagerek te pakken?” vraagt de oudere vrouw aan de man bij het raam.
“Natuurlijk mevrouw.” Hij staat op en reikt naar het bagagerek. Op dat moment klinkt er een scheurend geluid en de man trekt meteen zijn handen terug om aan zijn achterste te voelen, waar de naad van zijn broek het begeven heeft. De jonge militairen schieten in de lach. De oudere vrouw kijkt laatdunkend voor zich.
“Zoiets gebeurt me nu altijd, als ik galant wil zijn,” probeert de betrokkene zelf de situatie te relativeren.
“Ik heb een naaigarnituurtje voor noodgeval­len bij me,” zegt Monique. “Wilt u dat misschien ge­bruiken?”
“Dan mag u terwijl wel even een broek van mij le­nen,” voegt een van de militairen daaraan toe, op zijn rugzak wijzend.
“Erg aardig van jullie, maar ik heb een lange jas en ik moet er zo uit. Op m’n werk bedenk ik wel iets.”
Gniffelend verlaat Monique de trein, zich haastend naar de uitgang.

“Neem plaats,” zegt de directiesecretaresse  even later, “meneer Gorter komt zo.”
“Nee, die komt niet,” klinkt een mannenstem vanach­ter een half geopende deur. “Maar Monique is wel aange­nomen en ze kan meteen aan de slag… hiermee!” Om de hoek van de deur verschijnt een hand met daarin een herenpantalon.

2016-08

 

  Geniet van de nazomer!

 Met groet, Joop Sanner

 

 Comments are closed.