Dat wij mogen dromen

dat er licht is

op alle donkere plekken

in deze wereld

 

dat wij niet verdwalen

in loze woorden 

punten en komma’s

maar gericht te werk gaan

voorwaardenscheppend

voor het goed functioneren

van wat ons is toevertrouwd

 

dat ‘proberen’ ergens toe mag leiden

wij gemotiveerd blijven

ons in te zetten

voor een leefomgeving

waarin wij ons veilig voelen

 

dat er altijd anderen

op ons pad mogen zijn

met een bemoedigend woord

 

dat verdriet mag verworden

tot dankbaarheid

voor vele mooie momenten