Huwelijksboot

Door lekke band bijna de (huwelijks-) boot gemist

Ruim gezien zijn we natuurlijk allemaal familie van elkaar. Genealogie voert ons echter niet terug naar het begin van de mensheid, maar soms wel naar heel verre voorouders. En tijdens zo’n reis door de geschiedenis kom je regelmatig allerlei boeiende vondsten tegen. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld dat mijn schoonvader en schoonmoeder al familie van elkaar waren vóórdat ze met elkaar trouwden! Nu ja, beter gezegd dat de families Bernouw en Jaarsveld al met elkaar verweven waren via de gezusters Wolfert.

De ene zus, met de mooie naam Sibilla (1851-1929), trouwde in 1875 met Nicolaas Bernouw (1841-1919), de overgrootvader van mijn dierbare echtgenote.
Haar halfzuster Anna (1822-1911) trouwde in 1845 met Cornelis Jaarsveld (1816-1859). Die familierelatie is al iets lastiger aan te geven: Cornelis was de broer van de overgrootvader van mijn schoonmoeder.
Beide zussen hadden dezelfde vader: Louis Wolfert (1792-1867), maar een verschillende moeder. Sibilla was de dochter van Metje Wijnstekers (1813-1862); Anna was de dochter van Hendrientje van der Steeg (1799-1832).

Maar over dat huwelijk van mijn schoonouders gesproken: Bijna was dat feest niet doorgegaan. Wij hebben namelijk nog een brief aan Ali Jaarsveld uit 1945, van haar liefhebbende zangvriendje Freek Bernouw. Daarin vraagt hij of zij niet kwaad is omdat hij zaterdag niet is geweest. Dat lag niet aan hem, maar aan zijn fiets die een lekke band kreeg. En die konden ze in Den Bosch niet meer op tijd vulkaniseren. Toen hij een rijwiel bij een vriend wilde lenen, bleek die juist een half uurtje eerder aan iemand anders gegeven te zijn. Dikke pech dus. Niet naar zijn vriendinnetje. Dan maar een enkel woordje aan haar schrijven, want dat zal wel nodig zijn. Kon hij haar er meteen aan herinneren dat zij haar horloge naar de horlogemaker moest brengen, omdat het achter liep. Want na hun laatste afspraakje werd hij gesnapt door twee agenten. Hij kwam er vanaf met een waarschuwing van twee gulden. (Waarschijnlijk was er kort na de tweede wereldoorlog nog sprake van een avondklok).

Blijkbaar heeft Ali het advies opgevolgd dat haar vriendje achterop de envelop schreef: Blijf kalm. Want in oktober van hetzelfde jaar werd bijgaande fraaie trouwfoto gemaakt.

 Comments are closed.